เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  แก้ปัญหาน้ำท่วม
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง สท. , ทีมงานป...
  มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และลงนาม MOU. สนับสนุนค่...
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร ...
  ประชุมหารือแนวทางการขอใช้พื้นที่ทหารในการพัฒนา
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร ...
  ประชุมติดตามศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ศรป)
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมติดตามศ...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้