เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  หารือกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเพื่อจัดเตรียมถุงยั...
    วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง หารือกับหัวห...
  ออกไปดูน้ำท่วมบ้านประชาชนจากฝนตก บ.หนองพลวงมะนาว ม...
    วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และสมาชิกสภา...
  ไปดูการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ม.8 บ.ศรีสมบูรณ์ เป็น LED.
    วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และสมาชิกสภา...
  ไปชื่นชมผลงานอาจารย์กิตติชัย โดยหารือการปั้นรูปหล่...
    วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ไปชื่นชมผลงา...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้