เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ก...
   

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธ...
   

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 1

  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธ...
   

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 2

  ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเท...
   

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมตรีตำบลโพธิ์กลาง

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้