เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกขาหมูเ...
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูการก่อ...
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรอ...
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะก...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ค...
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุม...
  หารือการส่งเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำตลาดน้ำชุ...
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครราชส...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้