เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 


  กิจกรรมเดินทางไกลและพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่าย
  การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต/นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)
  ประชุมคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556