เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 


  โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่น

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
+ดีมาก
+ดี
+ปานกลาง
+พอใช้
+แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556