เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2566 ]29
2 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 18 พ.ค. 2566 ]10
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 พ.ค. 2566 ]47
4 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 เม.ย. 2566 ]33
5 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 18 เม.ย. 2566 ]107
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]12
7 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]18
8 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]14
9 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 เม.ย. 2566 ]9
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]70
11 ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา (เพิ่มเติม) [ 29 มี.ค. 2566 ]19
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มี.ค. 2566 ]62
13 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย [ 20 มี.ค. 2566 ]12
14 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา [ 13 มี.ค. 2566 ]69
15 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 มี.ค. 2566 ]43
16 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 มี.ค. 2566 ]132
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]86
18 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]49
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]102
20 รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 8 ก.พ. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8