เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 14 ส.ค. 2556 ]332
2 เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงและป่ล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 18 ก.ค. 2556 ]342
3 เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๖ [ 18 ก.ค. 2556 ]347