เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 ต.ค. 2563 ]101
2 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]85
3 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)(ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) [ 10 ก.ย. 2561 ]238
4 ประกาศ เรื่อง การยุบเลิกกองส่วนราชการ (กองส่งเสริมการเกษตร) และยุบเลิกตำแหน่ง [ 10 ก.ย. 2561 ]193
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 10 ก.ย. 2561 ]242
6 มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 17 ต.ค. 2559 ]136
7 ข้อบังคับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2552 [ 7 ต.ค. 2559 ]123