วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Samsung CPL-680) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Ricoh SPC 250 ND) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Canon สีดำรุ่น MF3010 จำนวน 9 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อหินคลุก จำนวน 600 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ขฉ 3600 นครราชสีมา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง