เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 28 มี.ค. 2566 ]21
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566(รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 มี.ค. 2566 ]39
3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]26
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]27
5 แนวทางการยกระดับ ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]25
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 15 ก.พ. 2566 ]27
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]36
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 24 ม.ค. 2566 ]41
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]43
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 18 ม.ค. 2566 ]41
11 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 ม.ค. 2566 ]51
12 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 27 ธ.ค. 2565 ]40
13 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 เม.ย. 2565 ]138
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]133
15 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 22 เม.ย. 2565 ]167
16 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]180
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]128
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.พ. 2565 ]181
19 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]178
20 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 ม.ค. 2565 ]178
 
หน้า 1|2|3