เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 เม.ย. 2564 ]12
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]9
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]9
4 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]8
5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]10
6 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]50
7 จตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2563 ]59
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]48
9 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (12 เดือน) [ 22 มิ.ย. 2563 ]48
10 ประเมินความเสี่ยงในการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 19 พ.ย. 2562 ]58
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 26 เม.ย. 2562 ]132
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ [ 7 พ.ย. 2561 ]185
13 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2561 (12 เดือน) [ 31 ต.ค. 2561 ]173
14 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 21 ส.ค. 2561 ]198
15 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2561 (6 เดือน) [ 10 พ.ค. 2561 ]176
16 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ [ 19 พ.ค. 2560 ]343
17 ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 24 มิ.ย. 2559 ]332
18 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 24 มิ.ย. 2559 ]332
19 ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 25 มิ.ย. 2558 ]345
20 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 25 มิ.ย. 2558 ]325