เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นศูนย์พัก...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 11]
 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กท.จ...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 5]
 
  ร่วมประชุมประเมินอย่างเข้มแข็งครูผู้ช่วย (ครูโขน) ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 9]
 
  ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบประปาบ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 11]
 
  หารือกับท่านผู้อำนวยการ กรซย.ศซส. สพ.ทบ.ค่ายสุรธรม...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมกับกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมหารือนอกรอบกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด "กา...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 5]
 
  หารือการจัดหาศูนย์พักพิงกลุ่มเสี่ยงที่ไม่พบเชื้อแล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 8]
 
   หารือการขอใช้พื้นที่ถนนพิชัยสงครามฯ จากประตูค่ายส...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 5]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12