เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 229 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(เพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 16 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.ค. 2567 ]1
3 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 [ 24 มิ.ย. 2567 ]17
4 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 24 มิ.ย. 2567 ]10
5 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 18 มิ.ย. 2567 ]5
6 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]17
7 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]22
8 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนรับบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน ตำบลโพธิ์กลาง โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 6 มิ.ย. 2567 ]17
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนรับบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนตำบลโพธิ์กลาง โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 30 พ.ค. 2567 ]10
10 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) [ 27 พ.ค. 2567 ]19
11 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 10 พ.ค. 2567 ]1
12 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเห [ 10 พ.ค. 2567 ]0
13 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดแดนเซอร์ โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]13
14 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้คว [ 7 พ.ค. 2567 ]38
15 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรือง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 7 พ.ค. 2567 ]23
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 พ.ค. 2567 ]212
17 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 พ.ค. 2567 ]49
18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]26
19 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(เพิ่มเติม)ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 พ.ค. 2567 ]20
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 เม.ย. 2567 ]289
21 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน) [ 24 เม.ย. 2567 ]27
22 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 24 เม.ย. 2567 ]12
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]52
24 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 เม.ย. 2567 ]546
25 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 29 มี.ค. 2567 ]86
26 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ภ.ด.ส.1 [ 29 มี.ค. 2567 ]16
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]41
28 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 7 มี.ค. 2567 ]22
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 6 มี.ค. 2567 ]68
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]119
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2567 ]107
32 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 6 ก.พ. 2567 ]39
33 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 6 ก.พ. 2567 ]213
34 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]85
35 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดเต้น COVER DANCE โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 ม.ค. 2567 ]33
36 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวด "ส้มตำลีลา" โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 ม.ค. 2567 ]16
37 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดไอ้หนุ่มโพธิ์กลาง โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม [ 26 ม.ค. 2567 ]23
38 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดแม่ม่ายโพธิ์กลาง โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม [ 26 ม.ค. 2567 ]18
39 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวด Cover Dance โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]20
40 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดหนูน้อยโพธิ์กลาง รุ่นอายุ 3-5 ปี และรุ่นอายุ 6-9 ปี โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]14
41 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดส้มตำลีลา โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]18
42 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (ยกเลิกประกาศฯ 18 ม.ค.2567 โดยใช้ประกาศนี้แทน) [ 19 ม.ค. 2567 ]77
43 "ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ" [ 18 ม.ค. 2567 ]64
44 โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 (การประกวดต่างๆ) [ 15 ม.ค. 2567 ]54
45 ประกาศ เรื่อง รับสมัคคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]30
46 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2567 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่1 [ 28 ธ.ค. 2566 ]18
47 กองบิน 1 ประชาสัมพันธ์ ให้งดการเข้าทำประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สนามปลดระเบิดกองบิน 1 [ 22 ธ.ค. 2566 ]24
48 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
49 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์ การปิดจุดกลับรถ ปิดทางแยก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]20
50 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]17
51 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เพิ่มเติม [ 20 ธ.ค. 2566 ]24
52 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน) [ 15 ธ.ค. 2566 ]25
53 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด และขยายเวลาการรับสมัครประกวดนางนพมาศ [ 21 พ.ย. 2566 ]36
54 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด และขยายเวลาการรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ [ 21 พ.ย. 2566 ]30
55 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 พ.ย. 2566 ]45
56 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม) [ 17 พ.ย. 2566 ]38
57 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]36
58 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]39
59 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]48
60 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม) [ 1 พ.ย. 2566 ]40
61 รายงานผลตามแผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]9
62 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]41
63 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรหลับติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]46
64 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]39
65 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 13 ก.ย. 2566 ]49
66 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]71
67 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงโครงการดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]134
68 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงความสามารถทางด้านการแสดงรำโทน,รำวงมาตรฐาน,ฟ้อน,เซิ้ง,รำเถิดเทิง(กลองยาว)ฯลฯ โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]77
69 รายงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]37
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]291
71 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่องระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]96
72 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 ก.ค. 2566 ]407
73 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 18 ก.ค. 2566 ]75
74 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]76
75 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]81
76 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]75
77 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]94
78 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]65
79 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 ก.ค. 2566 ]392
80 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]68
81 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2566 ]3
82 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2566 ]189
83 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 18 พ.ค. 2566 ]88
84 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 พ.ค. 2566 ]139
85 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 เม.ย. 2566 ]93
86 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 18 เม.ย. 2566 ]195
87 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]68
88 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]73
89 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]64
90 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 เม.ย. 2566 ]111
91 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]130
92 ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา (เพิ่มเติม) [ 29 มี.ค. 2566 ]76
93 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มี.ค. 2566 ]125
94 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย [ 20 มี.ค. 2566 ]56
95 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา [ 13 มี.ค. 2566 ]155
96 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 มี.ค. 2566 ]91
97 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 มี.ค. 2566 ]192
98 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]145
99 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]92
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]155
101 รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 8 ก.พ. 2566 ]95
102 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งค่าน้ำประปา และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา [ 8 ก.พ. 2566 ]90
103 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]434
104 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดธิดาโพธิ์กลาง และประกวดนางฟ้าจำแลง [ 31 ม.ค. 2566 ]101
105 ประกาศ ปิดถนนศรีโพธิ์กลาง ตั้งแต่ซอยศรีโพธิ์กลาง 19 ถึงหน้าตลาด ช.2 [ 26 ม.ค. 2566 ]108
106 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 24 ม.ค. 2566 ]188
107 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดธิดาโพธิ์กลาง [ 17 ม.ค. 2566 ]95
108 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดนางฟ้าจำแลง [ 17 ม.ค. 2566 ]80
109 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดส้มตำลีลา [ 17 ม.ค. 2566 ]78
110 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2567 [ 12 ม.ค. 2566 ]104
111 ประกาศ เรื่อง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง (รุ่นไม่จำกัดแนวเพลง) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]79
112 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]106
113 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" [ 5 ม.ค. 2566 ]74
114 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]99
115 ประกาศ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]72
116 ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]72
117 ประกาศ เรื่อง กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]83
118 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]78
119 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโพธิ์กลาง [ 21 พ.ย. 2565 ]50
120 ประกาศ เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการชำระค่าน้ำประปา [ 18 พ.ย. 2565 ]134
121 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]260
122 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]127
123 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]161
124 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]134
125 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2565 ]268
126 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]79
127 ประกาศ เรื่อง แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]99
128 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 ก.ย. 2565 ]327
129 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักกีฬา(ฟุตซอล) โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]164
130 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]136
131 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2565 ]314
132 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ค. 2565 ]342
133 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย [ 7 ก.ค. 2565 ]176
134 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 27 มิ.ย. 2565 ]402
135 ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น [ 14 มิ.ย. 2565 ]213
136 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" [ 27 พ.ค. 2565 ]76
137 เก็บกระเป๋าเงินได้ของ นายณรงค์ มณีธารักษ์ [ 26 พ.ค. 2565 ]247
138 เก็บประเป๋าเงินได้ของ เด็กหญิงรัชนีกร เสมอสาย [ 26 พ.ค. 2565 ]225
139 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]183
140 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]216
141 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]219
142 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]200
143 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]220
144 ประกาศ เรื่อง ผลสอบการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 13 ม.ค. 2565 ]194
145 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]224
146 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ธ.ค. 2564 ]238
147 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 9 ธ.ค. 2564 ]179
148 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]213
149 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2564 ]172
150 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" [ 15 พ.ย. 2564 ]201
151 ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดกระทง และสาวงามแต่งกายย้อนยุคโพธิ์กลาง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]244
152 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]212
153 กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]202
154 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]249
155 ประกาศ เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]156
156 ข้อมูลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]153
157 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]203
158 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]204
159 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 8 ก.ย. 2564 ]199
160 เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลดค่าน้ำประปา 6 บาท เหลือ 3 บาท จำนวน 3 รอบบิล [ 2 ก.ย. 2564 ]199
161 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]199
162 การสำรวจและจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ส.ค. 2564 ]189
163 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]153
164 ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2564 ]211
165 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.ค. 2564 ]183
166 ประกาศ เรื่อง ให้เอกชนทำการประมูลการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 ก.ค. 2564 ]203
167 ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 1 ก.ค. 2564 ]234
168 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]161
169 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]225
170 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]180
171 การสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน [ 12 พ.ค. 2564 ]192
172 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]175
173 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]159
174 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]143
175 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 10 มี.ค. 2564 ]145
176 การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]138
177 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำการศึกษา 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]208
178 กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 9 ก.พ. 2564 ]172
179 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]146
180 ข้อมูลสรุปสภาพแหล่งน้ำในตำบลโพธิ์กลาง [ 8 ม.ค. 2564 ]174
181 เทศบาลโพธิ์กลาง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจังหวัดสะอาด [ 6 ม.ค. 2564 ]151
182 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]149
183 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]158
184 เชิญชวนคนไทยใช้ลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 13 ส.ค. 2563 ]167
185 ประชาคมชุมชนและเทศบาลสัญจร ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]179
186 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]177
187 ประกาศ เรื่อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 23 มิ.ย. 2563 ]145
188 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]139
189 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 11 มี.ค. 2563 ]193
190 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และชำระเงินค่าเสียภาษีป้าย [ 24 ธ.ค. 2562 ]222
191 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]220
192 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]198
193 รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]146
194 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ส.ค. 2561 ]137
195 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ [ 21 ธ.ค. 2560 ]191
196 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2560 [ 22 ส.ค. 2560 ]141
197 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง [ 18 ก.ค. 2560 ]145
198 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง [ 19 พ.ค. 2560 ]201
199 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 พ.ค. 2560 ]196
200 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 27 เม.ย. 2560 ]146
201 ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]145
202 ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 23 ก.พ. 2560 ]205
203 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ [ 26 ธ.ค. 2559 ]140
204 แบบสรุปผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]135
205 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 6 มิ.ย. 2559 ]189
206 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 1 มิ.ย. 2559 ]176
207 โครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 7 มี.ค. 2559 ]138
208 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 ธ.ค. 2558 ]165
209 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ต.ค. 2558 ]205
210 การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย [ 25 ก.ย. 2558 ]154
211 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 ก.ย. 2558 ]203
212 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 ก.ย. 2558 ]145
213 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 ธ.ค. 2557 ]144
214 การประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการค้างาช้าง [ 23 ธ.ค. 2557 ]141
215 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ [ 14 ต.ค. 2557 ]148
216 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 ก.ค. 2557 ]148
217 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 15 ก.ค. 2557 ]198
218 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มิ.ย. 2557 ]146
219 รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) [ 30 พ.ค. 2557 ]143
220 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมประฃาคมหมุ่บ้าน และเทศบาลสัญจร [ 3 มี.ค. 2557 ]151
221 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมประฃาคมหมู่บ้าน และเทศบาลสัญจร [ 3 มี.ค. 2557 ]149
222 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 มี.ค. 2557 ]195
223 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางใส่ใจความสะอาด [ 1 ต.ค. 2556 ]192
224 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประการศ รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมารายวัน [ 18 ก.ย. 2556 ]197
225 กองสวัสดิการสังคม เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 56 [ 18 ก.ย. 2556 ]146
226 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ย. 2556 ]145
227 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 11 ก.ย. 2556 ]148
228 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองคลังตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 [ 10 เม.ย. 2556 ]190
229 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 4 ธ.ค. 2555 ]146