เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ