เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]4
2 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]5
3 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]8
4 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]9
5 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]10
6 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ และพนักงานเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]25
7 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]48
8 สรุปการประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]33
9 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]47
10 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]58
11 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]37
12 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]49
13 รายงานสรุปการประเมิน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]55
14 รายงานผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]50
15 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการ"ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]51
16 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ"ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]68
17 รายงานสรุปการประเมินผล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]9
18 ่รายงานสรุปการประเมินผลโครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]66
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]84
20 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]63
 
หน้า 1|2