เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ