เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]8
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]1
4 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]2
5 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]2
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]3
7 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]1
8 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]3
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]1
10 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]1
11 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]1
12 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]3
13 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]2
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]43
15 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิกลาง สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]2
16 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]1
17 ประกาศสภา เรื่อง แผนข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิืกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]62
18 ประกาศสภา เรื่อง แผนข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิืกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]52
19 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]183
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]238
 
หน้า 1|2|3|4|5|6