เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ประกาศลดขั้นตอนฯ
งานกิจการสภา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณ
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 58 คน
เดือนนี้ 177 คน
ปีนี้ 875 คน
ทั้งหมด 2183 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (18.07.2014)


  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
       พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอำเภอภู...
 
  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
   ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อ...
  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริผานาง-ผาเกิ้ง...
  มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
  โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
  ทำบุญปีใหม่ 2558
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 57
  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.