เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ประกาศลดขั้นตอนฯ
งานกิจการสภา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณ
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 10 คน
อาทิตย์นี้ 59 คน
เดือนนี้ 250 คน
ปีนี้ 430 คน
ทั้งหมด 430 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (25.05.2016)  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
       ตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 2
 
  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  โครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลโ...
  การดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานอา...
  วันกองทัพไทย 2559
   การแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2...
  งานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่2 ครบรอบ27ปี
  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้...
  ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
  งานกฐินสามัคคีวัดหนองพลวงน้อย
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.