เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานการติดตามและประเมินผล
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ประกาศลดขั้นตอนฯ
งานกิจการสภา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณ
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 10 คน
อาทิตย์นี้ 72 คน
เดือนนี้ 11 คน
ปีนี้ 31786 คน
ทั้งหมด 88856 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (09-09-2556)  การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม
       การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. (ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง)
 
  การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่ม...
  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  โครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลโ...
  การดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานอา...
  วันกองทัพไทย 2559
   การแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2...
  งานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่2 ครบรอบ27ปี
  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้...
  ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.