รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................