วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ ๓๗๙ ถึงบ้านเลขที่ ๖๐๓ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเลียบกำแพงสุสานฮากกา ถึงเขตเทศบาลนครราชสีมา บ้านหนองปรือ หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างที่ ๒ ถึง บริเวณหน้ากองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างภายในบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๕๑๐ เชื่อมบริเวณบ้านเลขที่ ๗๗๗ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง