วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างถึงหน้ากองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2567
ซื้อชุดโต๊ะไม้ไผ่ พร้อมที่นั่ง โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างถึงหน้ากองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อชุดโต๊ะไม้ไผ่ พร้อมที่นั่ง โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง