วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนกฉ.-๖๖๙๒ นครราชสีมา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสาธิตการจัดการขยะในครัวเรือน โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตง 4376 นครราชสีมา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิต) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-6424 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง