วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 1 คัน
16  ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 4 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน
16  ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองพุดซา
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองพลวง