วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างการ์ดเรล บริเวณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8117 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ขฉ 3600 นครราชสีมา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 50 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 3600 นครราชสีมา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกดับเพลิง ทะเบียน ผค 3036 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง