วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ-๓๓๖๗ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Laser Jet) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 50 คน ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-4880 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก พร้อมเก้าอี้ยาว) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างการ์ดเรล บริเวณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8117 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง