วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอยู่สุข ๔ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยพอใจ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ถึงซอย ๗ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหนองพุดซา ๓ (ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐) บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหนองพุดซา ๑/๑ (ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๘) บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผค ๓๐๓๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๔๓๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๙๓๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง