วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนพลเชื่อมซอยทรัพย์มงคล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง