เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2560

        

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นำโดยนายอำพร มณีกรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานได้จัดโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2560
ร่วมกับประชาชนชาวตำบลโพธิ์กลางทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป 
ณ วัดหนองพลวงน้อย
2018-01-29
2017-12-13
2017-12-13
2017-11-23
2017-10-30
2017-10-06
2017-10-05
2017-09-15
2017-09-08
2017-09-08