เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต

        

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาจารย์ และนักเรียนเสนานุเคราะห์ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ณ ห้องประชุมเทศบาตำบลโพธิ์กลาง
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2017-08-08
2017-08-08
2017-08-04
2017-08-03